Cute Siblings

Saesneg Plant

ACADEMI MANZOUR

Yn y pecyn hwn, bydd gennych chwe gwers ddysgu Saesneg sylfaenol a fydd yn rhoi taith gychwyn i'r iaith o'r lefel fwyaf dechreuwyr i chi, sef dysgu'r wyddor yr holl ffordd i ddysgu am liwiau, y calendr, siarad am deulu, perthnasau, anifeiliaid anwes, a llawer mwy ... 

Festival of Color

PRAWF LLEOLI

Cyn i chi ddechrau'r cwrs, gallwch sefyll ein prawf lleoliad ar-lein i weld a ydych chi  cymwys  ar gyfer y cwrs. Cliciwch isod i ddechrau'r prawf. Unrhyw gwestiynau sydd gennych gallwch anfon e-bost atom neu glicio ar y sgwrs ar waelod ochr dde eich sgrin. Da  lwc!

Screenshot_20211002-221809_Adobe+Acrobat.jpg
Black Background